“Geros pradžios” ugdymo metodika

„Gera pradžia“ – tai tarptautinis vaikų ugdymo projektas Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo iniciatyva. „Gera pradžia“ remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Taikant iškiliausius pedagogikos ir psichologijos pasiekimus, įgyvendinamas į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas.

Projektas „Gera pradžia“ propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Grupėse taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt.

Kertinės sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios“ ugdymo metodika:

Didžiausia vertybė – vaikas

Pagrindinis „geros pradžios“ savitumas yra tai, kad čia visas dėmesys koncentruojamas Į VAIKĄ ir į jo šeimą. Vaikystė pripažįstama savaimine vertybe ir leidžiama ją išgyventi. Vaikui leidžiama būti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra.

Galimybė vaikams savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, kokias priemones naudoti, kaip rengtis yra vienas pagrindinių „Geros pradžios“ principų, siekiant ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo.

Tėvelių vaidmuo

Ugdymo metodikoje „Gera pradžia“ ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai „Geros pradžios“ darželiuose yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Jie kviečiami vaikams papasakoti apie savo profesiją bei pomėgius. Dažnai, tai padeda vaikams geriau suprasti vieną ar kitą nagrinėjamą temą bei vieni kitus.

Veiklos pasirinkimas

Vaikai gali rinktis įvairius užsiėmimus. Tuo tikslu grupėje įrengti mokymosi kampeliai – veiklos centrai, kuriuose gausu pačių įvairiausių lavinimo priemonių, žaislų, knygų. Viename kampelyje galima susikoncentruoti į knygutes, kitame užsiimti menais, trečias kampelis skirtas judresniems. Vaikas vienas ar su grupe draugų bet kuriuo momentu gali užsiimti tuo, kas jam įdomiausia, kas kelia didžiausią smalsumą. Galimybė pasirinkti veiklą, skatina vaikų norą siekti žinių.

vaiko-ugdymas-2

“Geros pradžios” metodika grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą. Ugdančios aplinkos sukūrimas skatina vaikus tyrinėti, būti veikliems, kūrybingiems. Ugdytojų komanda puikiai išmano vaiko raidos dėsningumus, teisingai parenka veiklą kiekvienam vaikui ir visai grupei.  Atsižvelgiama į vaiko interesus, gerbia kiekvieno vaiko gerai ir blogiau išsivysčiusius gebėjimus, skatina įgimtą vaiko smalsumą ir ugdo mokymąsi bendradarbiaujant.

Vadovaudamiesi „Geros pradžios“ metodika, lopšelyje-darželyje “Boružėlės”:

Lopšelio-darželio “Boružėlės” ugdomoji aplinka:

Šeimos dalyvavimas:

Susisiekite su mumisLost Password